Rozmiar: 15909 bajtów

- 372 -

1359, 25 I, Wrocław (Bresslow)

an s. Paulus tag als her bekeret unsir riche in dem dryczenden des Keisirtums in dem virden Jare

Karol IV cesarz (Karl... Romischer Keiser ... und Kunig czu Beheim) bierze w opiekę prawną, polecając staroście i radzie miejskiej wrocławskiej uczynić to samo, Żydów wrocławskich (Bresslow), średzkich (Nuemarkte), namysłowskich (Namsla) i górowskich (Gor), zatwierdza równocześnie nadane im dotąd przez siebie prawa i zobowiązuje się dotrzymać wszystkich zobowiązań do święta św. Walpurgii (1 V) i od tego dnia przez 2 lata. Wystawca zwraca się również z prośbą do książąt, rycerzy i miast w Polsce (Polonia), aby chronili prawnie Żydów z ww. miast udających się do Polski.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5A, s. 59v.
Druk: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 66, nr 23.
Ekscerpt: RBM, VII, cz. l, s. 71, nr 94.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów