Rozmiar: 15909 bajtów

- 373 -

1359, 25 I, Wrocław (Wrat[islauia])

in die conuersionis s. Pauli

Rajcy wrocławscy (Wrat[islauienes]) stwierdzają, że w ich obecności Franczko Radak sprzedał Mikołajowi ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lawinberg) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) za pośrednictwem swej córki Klary (Clara) i jej męża Jana de Zarouia (Johannes) oraz ich dzieci za 36 grzywien 4 1/2 grzywny rocznego czynszu z dóbr we wsi Mrozów k. Środy Śl. (Nypperin) z przynależnościami i wszystkimi korzyściami, z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu, a w wypadku spustoszenia tych dóbr nabywca powinien otrzymywać ów czynsz z innych posiadłości należących do Franczka Radak położonych w księstwie wrocławskim (Wratislauiensis). Sprzedający zastrzega sobie prawo odkupu po upływie 8 lat dla siebie lub swoich spadkobierców. Wystawcy zatwierdzają ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Peczko Brambyr, Merbotho de Hugewicz, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 23v-24.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 82.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów