Rozmiar: 15909 bajtów

- 369 -

1359, 25 I, Wrocław (Wratislauia)

indiccione duodecima, VIII Kal. mensis Februarii, regnorum nostrorum anno tercio decimo imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus quartus ... Romanorum imperator ... Boemie rex) stwierdza, iż żadne dobra ani dochody należące do księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis) nie zostaną nikomu nadane, zastawione lub w inny sposób alienowane.

Świadkowie: Ernest arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan biskup ołomuniecki (Johannes Olumocensis), Przecław biskup wrocławski (Preczlaus Wratislauiensis), Jan biskup lutomyski (Johannes Luthomuslensis), kanclerz cesarski, Albert biskup szweryński (Albertus Swerinensis, Niemcy), Maurus biskup Korvei (Corbauiensis, Niemcy), Bolko II książę świdnicki (Bolco Swidnicensis), Konrad I książę oleśnicki (Conradus Oisnicensis), Wacław I i Ludwik I książęta legniccy (Wenceslaus et Ludowicus Legnicenses), Bolko III książę opolski (Bolko Opuliensis), Bolko I książę niemodliński (Bolko Falkenbergensis), Przemysław I książę cieszyński (Przimislaus Teschinensis).


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. 1359, 25 I, Wrocław.
Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. D 6, s. 142; D 7, s. 86; D 9, s. 334-337.
Druk: Bresl. Urkb., s. 192, nr 218.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów