Rozmiar: 15909 bajtów

- 374 -

1359, 30 I, Namysłów (Namslauia)

fer. IV ante Purificacionem beatissime Virginis Marie

Karol IV cesarz stwierdza, iż w jego obecności Wytko ze Smogorzowa k. Namysłowa (Smogerow) sprzedał Heynczkowi z Danielowic k. Oławy (Heynczhko de Danielwicz) 3 grzywny i 4 skojce rocznego czynszu, a mianowicie ze wsi Świerczów k. Namysłowa (Swirczhow) - 1 1/2 grzywny i 4 skojce i ze Smogorzowa k. Namysłowa (Smogerow) - 1 1/2 grzywny.

Ekscerpt: RBM, VR, 1, s. 77, nr 103.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów