Rozmiar: 15909 bajtów

- 375 -

1359, 30 I, Wrocław (Wrat[islauia])

fer IV ante purificacionis beatissime Marie Virginis

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że w ich obecności Mikołaj syn nieżyjącego Jakuba de Czacheris (Nicolaus olim Jacobi) sprzedał za 16 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr ruchomych i nieruchomych w Czacheris Piotrowi Nigri (Petrus) i Piotrowi Bauari (Petrus) mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) oraz ich spadkobiercom z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczco Brambir, Hanco z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, i Dythmarus.


Kopia: łac., A P Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 31 - 31v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów