Rozmiar: 15909 bajtów

- 380 -

1359, 1 II, Wrocław (Wrat[islauia])

Kal. Mensis Februarii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wrat[islauiensis]) zwraca sie do archidiakonów, archiprezbiterów wrocławskiego (Wratislauiensis), głogowskiego (Glogouiensis), opolskiego (Opoliensis) i legnickiego (Legnicensis), hebdomandariuszy katedralnych, przeora kościoła NMPanny na Piasku we Wrocławiu, proboszczów kościołów Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu i Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wrat[islauia]) oraz rektorów i nauczycieli tych szkół, a także innych szkół w diecezji wrocławskiej stwierdzając, iż w związku z rozluźnieniem dyscypliny wśród kleryków i uczniów w mieście i diecezji wrocławskiej nakazuje, aby nosili oni na głowie tonsury i stosowne stroje duchowne - niezbyt długie i niezbyt krótkie, aby unikali zbytnich zażyłości z ludźmi świeckimi, a także powstrzymywali się od udziału w swawolnych tańcach, jawnych popisach organizowanych w mieszkaniach prywatnych, szynkach i podejrzanych domach oraz uwikłań w niemoralne związki. Jeżeli uczeń lub kleryk zostanie przyłapany na przestępstwie, a jego wygląd zewnętrzny nie będzie nosił oznak przynależności do stanu duchownego, wówczas nie będzie mógł korzystać z obrony kościoła. Odbiorcy mają obowiązek odczytać i objaśnić to zarządzenie biskupa w pierwszą niedzielę lub najbliższe święto, aby klerycy i uczniowie nie tłumaczyli się nieznajomością przepisów.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16. sygn. 5A, s. 5v-6.
Tłumaczenie: niem., CDS, XXV, s. 30-31.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów