Rozmiar: 15909 bajtów

- 383 -

1359, 5 II, Wrocław (Wrat[islauia])

indicione XII, quinta mensis Februarii

Henryk syn zmarłego Piotra, kleryk wrocławski i notariusz publiczny (Henricus quondam Petri clericus civitatis Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności kanonicy kapituły wrocławskiej (Wrat[islauiensis]), a mianowicie Piotr de Luna (Petrus) prepozyt, Mikołaj de Panwicz (Nicolaus) kustosz, Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Konrad de Cowfungin (Conradus), Henryk Thezauri (Henricus) scholastyk głogowski (Glogouiensis), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom) kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, Dythmarus de Meckinbach prepozyt kościoła NMP w Erfurcie (Erfordensis, Niemcy), Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Beldo z Prószkowa k. Opola (Proskow), Czamborius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) i Jan Brunonis (Johannes), udzielili pełnomocnictwa Mikołajowi de Panwicz (Nicolaus) kustoszowi i Konradowi de Cowfungin do złożenia zgodnie z wolą cesarza hołdu lennego z ziemi i miasta Grodkowa (Grothcouiensis), Janowi margrabiemu morawskiemu (Johannes marchio Morauie) jako królowi czeskiemu na wypadek bezpotomnej śmierci Karola IV cesarza (Karolus Romanorum Imperator ... et Boemie Rex).

Świadkowie: Jakub Lybiskinth (Jacobus), Andrzej Baran (Andreas) - wikariusze katedralni wrocławscy (Wrat[islauienses]), Piotr de Luna (Petrus) sługa prepozyta, Herman z Pragi (Hermannus de Praga) sługa Henryka Thezauri (Henricus). Dokument ten spisał Henryk syn zmarłego Piotra, kleryk wrocławski i notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. C 27.
Ekscerpt: RBM, VII, 1, s. 80, nr 108.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów