Rozmiar: 15909 bajtów

- 385 -

1359, 6 II, Brzeg (Brega)

die st. Dorothee Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że w jego obecności Konrad de Vlok (Conradus) i jego żona Ofka sprzedali Jescowi zwanemu Qwos (Jesco) oraz jego żonie Małgorzacie (Margareta) 2 łany wolne pod uprawę wraz z domem mieszkalnym i prawem wypasu owiec, a także prawem alienacji, z obowiązkiem świadczenia służby konnej, rezerwując sobie dochody z sądownictwa prowincjonalnego. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Schenke z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Ydsico Curzantka, Hanco Jezer, Szymon Qwos (Symonus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 100.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 19, nr 173.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów