Rozmiar: 15909 bajtów

- 386 -

1359, 6 II

in die b. Dorothee

Jan Poduschkonis (Johannes) wraz ze swymi braćmi Heymanem (Heymanus), Mikołajem (Nicolaus), Piotrem (Petrus) i Gunterem (Guntherus) za zgodą ich matki Gertrudy (Girdrudis) sprzedali za 36 grzywien 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Buenczim joannitom: Janowi (Johannes), Goswinowi (Goswinus) i Janowi de Prato (Johannes) z prawem do zastawu dóbr przez nabywców.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Bertoldus, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schonow), Hanko Jesir, Henryk (Henricus) i Teodoryk (Thedricus) bracia de Rechynberg i Teodoryk de Redirn (Thedericus).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 28; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 26.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów