Rozmiar: 15909 bajtów

- 390 -

1359, 8 II, Wrocław (Wratislauia)

fer. VI proxima post diem st. Dorothee uirginis et martiris gloriose

Rajcy, ławnicy i cała społeczność miasta Wrocławia (Wratislauiensis) na polecenie cesarza Karola IV przyrzekają mu, że w wypadku, gdy nie zostawi on męskiego potomka, złożą hołd lenny jego bratu Janowi margrabiemu morawskiemu (Johannes marchio Morauie).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1359, 8 II, Wrocław.
Druk: Bresl. Urkb., s. 193, nr 219.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów