Rozmiar: 15909 bajtów

- 391 -

1359, 9 II, Wrocław (Wratislauia)

octava die post Purifictionem b. Virginis Marie, regnorum nostrorum anno XIII, imperii vero quarto

Karol IV cesarz stwierdza, że Sulco de Smedisdorf zrezygnował na rzecz Korony Czeskiej (regnum Boemie) z landwójtostwa namysłowskiego (Namslauiensis) nadanego mu niegdy¶ w dożywocie przez Bolesława III księcia ¦l±ska i pana Legnicy (Boleslaus dux Slezie et dominus Legniczensis). W zamian za to wystawca nadaje mu dożywotnio 4 grzywny rocznego czynszu z dochodów miasta i dystryktu namysłowskiego (Namslauiensis) należnych cesarzowi. Czynsz ten ma być płatny Sulcowi, a w razie jego nieobecno¶ci jego zięciowi, wójtowi dziedzicznemu Namysłowa (Namslauia), Mikołajowi (Nicolaus).

Ekscerpt: RBM, VII, 1, s. 84, nr 113.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów