Rozmiar: 15909 bajtów

- 395 -

1359, 10 II, Wrocław (Wratislauia)

X die mensis Februarii

Jan margrabia morawski (Johannes ... marchio Morauie) przyrzeka rajcom, ławnikom, starszym cechów i całej społeczności miasta Wrocławia (Wratislauiensis), iż w razie odziedziczenia panowania po swoim bracie cesarzu Karolu IV (Karolus Romanorum imperator) zachowa wszystkie prawa i przywileje, które to miasto otrzymało od jego poprzedników.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1359, 10 II, Wrocław.
Kopia: łac., tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. D 6, s. 28; D 7, s. 10.
Druk: Bresl. Urkb., s. 194, nr 220.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów