Rozmiar: 15909 bajtów

- 392 -

1359, 10 II, Wrocław (Wratislauia)

indictione duodecima, IV Yd. Febrnarii, regnorum nostrorum anno XIII imperii vero quarto

Karol IV cesarz zatwierdza pod karą 100 grzywien srebra postanowienia dokumentu z 28 II 1351 r. w sprawie sprzedaży wsi Kurczów k. Strzelina (Kurtschow sive Trantow) Piotrowi Bauari (Petrus), Janowi Budessin (Johannes), Hankowi Dominici (Hanco) mieszczanom wrocławskim (Wratislavienses).

Świadkowie: Jan kanclerz cesarski, biskup lutomyski (Johannes Lutomuschlensis), Przecław biskup wrocławski (Pretzlaus episcopus Wratislaviensis), Wilhelm margrabia miśnieński (Wilhelmus marchio Misznensis), Bolko II książę świdnicki (Bolco Swidniczensis), Bolko III książę opolski (Bolko Opuliensis), Bolko I książę niemodliński (Bolko Falkinbergensis), Przemysław I książę cieszyński (Primislaus Teschinensis), Burhardus burgrabia magdeburski (Magdeburgensis), zarządca dworu cesarskiego, Hanko de Zwierczeticz zarządca skarbu cesarskiego, Rudolf de Wart (Rudulphus), Zdenko ze Stremberka (Sterinbergk, CSR) sędzia dworu czeskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 25, s. 79b.
Regest: RBM, VII, 1, s. 85, nr 117.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów