Rozmiar: 15909 bajtów

- 397 -

1359, 11 II, Wrocław (Wratislauia)

indiccione duodecima, III Id. mensis Februarii, regnorum nostrorum anno tercio decimo, imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus quartus... Romanorum imperator... et Boemie rex) stwierdza, że ulegają przedawnieniu wszystkie spory prawne trwające od czasów panowania jego ojca Jana Luksemburskiego, króla Czech (Johannes ... rex Boemie), oraz poleca wykonać dotąd wydane wyroki w kwestiach spornych.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1359, 11 II, Wrocław.
Kopia: łac., tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. D 6, s. 103; D 7, s. 58v; D 9, s. 337 - 339; E 25, 1, s. 10v.
Druk: Bresl. Urkb., s. 195, nr 222.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów