Rozmiar: 15909 bajtów

- 398 -

1359, 11 II, Wrocław (Wratislauia)

indiccione duodecima, III Id. mensis Februarii, regnorum nostrorum anno tercio decimo, imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus quartus ... Romanorum Imperator ... et Boemie Rex) stwierdza, że rajcy i ławnicy miasta Wrocławia (Wratislauia) na jego polecenie zobowiązali się spłacić za niego w ciągu 3 lat dług w wysokości 3000 grzywien polskich zaciągnięty u Alberta de Crenwicz (Albertus) z należących się cesarzowi dochodów z miasta Wrocławia i dystryktu. Jeżeli w ciągu 3 lat zdarzy się wielkie niebezpieczeństwo lub niepokój w kraju i miasto nie będzie mogło wywiązać się z tych zobowiązań, wystawca zezwala im na spłacenie tego długu w następnych latach z ww. dochodów cesarskich.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1359, 11 II, Wrocław.
Druk: Bresl. Urkb., s. 196, nr 223.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów