Rozmiar: 15909 bajtów

- 402 -

1359, 11 II, Wrocław (Wratislauia)

indiccione XII, III Id. mensis Februarii. reg. nostr. a. XIII imperii vero quarto

Karol IV cesarz stwierdza, że Piotr zwany Niger (Petrus) mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis) w swoim imieniu oraz swoich spadkobierców zwrócił się z prośbą do wystawcy o zatwierdzenie dokumentów nabycia przez owego Piotra w przeszłości w obecności książąt śląskich oraz starosty wrocławskiego Konrada (Chunadus) posiadłości od następujących osób: Hanka Colnera (Hanco Colner), jego żony Agnieszki (Agnes), ich córek Jadwigi (Hedwigis) i Guty (Guta) oraz od Mecki (Mecka) wdowy po Giselherze zwanym Colner (Giselherus), jego synów Gisilhera (Gisilherus) i Hanka (Hanco) wsi Węgry k. Strzelina (Wanger) wraz z folwarkiem, sołectwem, karczmą, prawem patronatu nad kościołem tamże, wolną od wszelkich obciążeń. Od Zofii wdowy po Jakubie de Sittin (Zophia relicta quondam Jacobi de Sittin), który był teściem owego Piotra, nabył na własność 8 łanów we wsi Jaksonów k. Strzelina (Jaxenow) z prawem patronatu nad kościołem w tej wsi. Od Henryka (Henricus) i Mikołaja (Nicolaus) braci de Sittin, swoich siostrzeńców, nabył wieś Żerniki Wrocławskie (Sirdenitz) wolną od wszelkich obciążeń, z wyłączeniem wyż­szego sądownictwa w ww. wsiach, które należeć miało do niego i jego następców, królów czeskich. Od Jana de Sittin (Johannes) swojego siostrzeńca ww. Piotr nabył wieś Sagentz ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdził te dokumenty pod karą 100 grzywien w srebrze, z których połowa ma przypaść skarbowi królewskiemu.

Świadkowie: Przecław biskup wrocławski (Preczlaus Wratislaviensis), Jan biskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Jan biskup lutomyski (Johannes Luthomuslensis), kanclerz cesarski, Maurus biskup Korvei (Corbauiensis, Niemcy), Wilhelm margrabia miśnieński (Wilhelmus marchio Misnensis). Bolko II książę świdnicki (Bolco Swidnicensis), Bolko książę niemodliński (Bolco Falkenbergensis), Wacław I i Ludwik I książęta legniccy (Wenczlaus et Lodwicus Lignitczenses), Przemysław I książę cieszyński (Prziemissiaus Tesschinensis), Burghardus i Jan (Johannes) burgrabiowie magdeburscy (Magdeburgenses) - komesi, Hasco de Swertiz zarządca skarbu cesarskiego, Sdenco de Steremberg sędzia królewski, Ulryk de Nouo Domo i inni.


Ekscerpt: RBM, VII, 1, s. 87, nr 122.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów