Rozmiar: 15909 bajtów

- 401 -

1359, 11 II

III Id. Februarii

Anna cesarzowa zmieniła zasady posiadania wsi Sagienicz przez Piotra Nigri mieszczanina wrocławskiego nabytej od Jana de Sittin (Johannes) z pełnymi prawami z praw feudalnych na dziedziczne, zapewniające dziedziczenie zarówno w linii męskiej, jak i żeńskiej.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 905.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów