Rozmiar: 15909 bajtów

- 404 -

1359, 12 II, Avignon (Auinion, Francja)

II Id. Februarii a. septimo

Piotr de Rosemberg (Petrus) kanonik praski (Pragensis) z rodziny baronów czeskich zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o zarezerwowanie dla Diuisia syna rycerza Turciane de Dubcowicz (Diuisius natus Troiani de Dubrawicz) kleryka praskiego (Pragensis) i swojego posługującego, prebendy wakującej obecnie lub w przyszłości, a należącej do kanonii wrocławskiej (Wratislauiensis).

Regest: MVB. II, s. 349, nr 877; Bull. Pol., II, s. 148, nr 911.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów