Rozmiar: 15909 bajtów

- 403 -

1359, 12 II, Avignon (Auinion, Francja)

II Id. Februarii a. septimo

Piotr de Rosemberg (Petrus) kanonik praski (Pragensis) z rodziny baronów czeskich zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o przyznanie dla Hynca syna Przibka (Hynco Przibiconis), swojego sługi, beneficjum należ±cego do biskupa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]), mimo że posiada on parafię w Obedienicz w diecezji praskiej (Pragensis).

Regest: MVB, II, s. 349, nr 877; Bull. Pol., II, s. 149, nr 911.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów