Rozmiar: 15909 bajtów

- 408 -

1359, 14 II, Wrocław (Wratislauia)

indicione duodecima, XVI Kal. mensis Marcii. Regnorum nostrorum anno terciodecimo, Imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus Quartus... Romanorum Imperator et Boemie Rex) na prośbę klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu (Wratislauiensis) zatwierdza wszystkie dotychczasowe przywileje, prawa i wolności nadane przez swoich poprzedników, książąt i inne osoby, pod karą 50 grzywien, z których połowa miała przypaść kamerze cesarskiej, a połowa klasztorowi.

Świadkowie: Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), Jan biskup ołomuniecki (Olumocensis), Jan biskup lutomyski, kanclerz cesarski (Johannes Luthomuslensis), Maurus biskup Korvei (Corbauiensis, Niemcy), Konrad I książę oleśnicki (Conradus Olsnicensis), Wacław I i Ludwik I książęta legniccy (Wenceslaus et Ludwicus Legnicenses), Przemysław I książę cieszyński (Przimislaus Teschinensis), Bolko III książę opolski (Bolko Opuliensis), Bolko I książę niemodliński (Bolko Falkinbergensis).


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 58, nr 53.
Regest: J. Heyne, Dokumentirte Geschichte des Bisthums u. Hochstiftes Breslau, t. II, Breslau 1864, s. 717; RBM, VII, 1, s. 92, nr 129.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów