Rozmiar: 15909 bajtów

- 409 -

1359, 15 II, Wrocław (Wratislauia)

indictione duodecima, XV Kal. mensis Marcii. Regnorum nostrorum anno terciodecimo. Imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus Quartus Romanorum Imperator et Boemie rex) zezwala klasztorowi ¦w. Katarzyny we Wrocławiu (Wratislauiensis) reguły dominikańskiej nabyć 50 grzywien czynszu z jakichkolwiek dóbr i ziem poza księstwem wrocławskim (Wratislauiensis).

Pieczęć cesarza.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 58, nr 54.
Regest: J. Heyne, Dokumentirte Geschichte des Bisthums u. Hochstiftes Breslau, t. II. Breslau 1864, s. 717; RBM, VII, 1, s. 93, nr 131.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów