Rozmiar: 15909 bajtów

- 412 -

1359, 16 II, Wrocław (Wrat[islauia])

indiccione XIII, XV Kal. Marcii

Marcin syn nieżyjącego Marcina de Petirwicz (Martinus quondam Martini de Petirwicz), kleryk wrocławski i notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności Jan (Johannes) prokurator franciszkanów we Wrocławiu transumował opatce i klasztorowi Klarysek wrocławskich dokument z 1291 r., 4 III, Nysa, biskupa wrocławskiego Tomasza II nadający klasztorowi Klarysek dochody z prawa patronatu nad kościołem parafialnym w Świdnicy (Swydniczensis) (por. R. z. schl. Gesch., nr 2193) oraz zatwierdzenie tego dokumentu przez kardynała Gentilisa z 1311 r., 28 III, Avinion (por. R. z. schl. Gesch., nr 3195).

Świadkowie: Konrad (Conradus) kaznodzieja w klasztorze Franciszkanów we Wrocławiu, Jan Katherine (Johannes) rzeźnik wrocławski, Jan Katherine (Johannes) wikariusz wrocławski jego syn Hanko Doler mieszczanin wrocławski oraz ww. notariusz publiczny.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 454-459.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów