Rozmiar: 15909 bajtów

- 415 -

1359, 18 II

an dem nesten Manthage noch Valentini

Rajcy m. Wrocławia (Bresslow) stwierdzają, że na polecenie Karola IV cesarza (Karl Romischin Keyzers ... und Kunig czu Bemen) wyrażają zgodę na zamieszkanie w mieście Wrocławiu na okres 2 lat począwszy od święta św. Walpurgii (1 V) niektórych Żydów, a mianowicie Łazarza z Nachodu (Lazar de Nochothin, CSR), Haze, jego zięcia (gener) Eliasza (Elyas) i syna Salomona (Salomon), Desslawy wdowy po Jakubie z Broumov (Desslawa relicta Jacobi de Brwnow, CSR), Jodelina (Jodelin), jego zięcia (gener) Fridila (Fridil), jego stryja Yczila (Yczil) i Nassana (Nassan) oraz przyrzekają nie podwyższać im podatków.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5A, s. 55v.
Druk: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 68, nr 25.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów