Rozmiar: 15909 bajtów

- 416 -

1359, 19 II, Głogów

Henryk V Żelazny książę Śląska, pan Głogowa i Żagania stwierdza, że Małgorzata wdowa po Janie rybaku odstąpiła Mikołajowi, Piotrowi i Henrykowi synom rybaka z Głogowa 4 łany ziemi w Kwielicach k. Głogowa (Quilitz).

Regest: W. Urban, Wykaz dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Warszawa 1970, nr 131.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów