Rozmiar: 15909 bajtów

- 417 -

1359, 19 II, Wrocław

indictione XII, XI Kal. Marcii, regno nostrianno tercis decimo, imperii vero quarto

Karol IV cesarz nadaje dożywotnio Małgorzacie (Margaretha) ksieni klasztoru Klarysek we Wrocławiu, córce Henryka VI księcia ¦l±ska i pana Wrocławia (Henricus dux Slezie et dominus Wratislauiensis), zgodnie z układem między swym ojcem Janem królem czeskim (Johannes olim Boemie rex) a ojcem Małgorzaty 300 grzywien płatnych przez 3 lata po 100 grzywien rocznie. Wystawca pozwala tejże Małgorzacie oraz Annie (Anna) i Jadwidze (Hedwigis) córkom Bolka starszego księcia niemodlińskiego (Bolco senior, dux Falkembergensis), klaryskom w tymże klasztorze, nabyć czynsze od jakichkolwiek osób i dysponować nimi dożywotnio aż do ¶mierci ostatniej z nich.

Ekscerpt: RBM, VII, 1, s. 94, nr 136.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów