Rozmiar: 15909 bajtów

- 421 -

1359, 21 II, Wrocław (Wrat[islauia])

in vigilia Kathedre st. Petri Apostoli

Ludwik I książę Śląska i pan Legnicy (Lodewicus dux Slezie et dominus in Legnicz) zatwierdza klasztorowi Krzyżowców Św. Macieja we Wrocławiu (Wratisl[auia]) wszystkie kontrakty zawarte przez Mikołaja (Nicolaus) komendatora tego szpitala z panami świeckimi, o których mówi dokument Wacława I księcia Śląska i pana Legnicy (Wenczeslaus primus dux Slezie ac dominus Legniczensis).

Świadkowie: Jan Bryger (Johannes), Henryk (Heynricus) i Teodoryk (Theodericus) bracia zwani de Rechinberg, Fryderyk de Zulcz (Fridericus), Albert Schenke (Albertus), Hanko Yezyr, Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]).

Pieczęć wystawcy uszkodzona.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 187. Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 19, nr 176.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów