Rozmiar: 15909 bajtów

- 422 -

1359, 24 II, Lubin (Lubin)

dominica ante carnisbriuium

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że w jego obecności Elżbieta (Elizabeth) żona Jakuba de Petirswald (Jacobus) za zgodą swojego męża sprzedała Piotrowi de Prato (Petrus), Apeczce Gunczlouicz (Apeczco), Apeczce de Wedrow (Apeczco) oraz ich spadkobiercom swoje dobra w Zamczysku k. Lubina (Neytberg) stanowiące jej oprawę wdowią z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczo Lemberg sędzia dworu lubińskiego (Lubin), Henryk de Rechinberg (Henricus), Teodoryk de Rechinberg (Theodoricus), Jan Unro de Torerdorf (Johannes), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Niczko Retschicz (Niczco) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 82; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 32.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów