Rozmiar: 15909 bajtów

- 423 -

1359, 25 II, Świdnica (Swydenicz)

proxima fer. secunda post festum st. Mathie Apostoli

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco... dux Slesie dominus de Furstenberg et in Swydenicz) stwierdza, że w jego obecności Utha wdowa po Heydinrici de Predil (Heydinricus) nadała opatowi i całemu konwentowi Cystersów w Krzeszowie (Grysouiensis) wszystkie swe dobra we wsi Miłochów k. Świdnicy (Gerharczdorph) wolne od wszelkich obciążeń wraz ze wszystkimi prawami i dochodami oraz wyższym sądownictwem. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Mikołaj z Zebrzydowa k. Świdnicy (Nicolaus de Syfridow), Fryderyk de Pechwinkil (Frydericus), Heyzko (Heyzco) i Ticzko (Ticzco) Vegisten de Czedlicz - rycerze, Han de Logow, Peczko Wassirraben (Peschco), Maciej de Panwicz (Mathias), Piotr de Czedelicz (Petrus) protonotariusz qui peresencia habuit in commisso.

Dwie pieczęcie wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Świdnicy, Dokumenty, sygn. 1359, 25 II, Świdnica.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów