Rozmiar: 15909 bajtów

- 427 -

1359, 27 II, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post diem Mathie Apostoli

Cunadus de Falkinhayn starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Losak inaczej zwany Kunzschatki ze Św. Katarzyny k. Wrocławia (st. Katherina) sprzedał za 10 grzywien Geruszy z Sienic k. Dzierżoniowa (Geruscha de Zenicz) 5 wiardunków rocznego czynszu ze swych dóbr wielkości 3 łanów w Św. Katarzynie (st. Katharina) k. Wrocławia ze wszystkimi prawami, w tym z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu, prawem odkupu za tę samą cenę przez sprzedającego i jego spadkobierców. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhom) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 25v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów