Rozmiar: 15909 bajtów

- 428 -

1359, 27 II, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV post Mathie Apostoli

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności stawił się Gunczil de Kalow, jego syn Jan (Johannes) oraz jego żona Elżbieta (Elizabeth), która sprzedała ze swej oprawy wdowiej 6 grzywien rocznego czynszu z dóbr Bliż k. Wrocławia (Blyschkowicz) Janowi (Johannes) niegdyś pisarzowi i Mikołajowi de Sittyn (Nicolaus) mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) i ich spadkobiercom, a mianowicie Katarzynie (Katherina) i Klarze (Clara) siostrom ww. Jana, z prawem nabywców do zastawu tych dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu i prawem odkupu po upływie 3 lat przez sprzedających oraz ich spadkobierców za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., A P Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 24v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 28.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów