Rozmiar: 15909 bajtów

- 429 -

1359, 27 II, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post Mathie

Konrad de Falkinhain (Conradus) starosta wrocławski (Wrat[islauiensis]) stwierdza, że w jego obecności oraz Heynczka z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn), Macieja de Molheym (Mathias) rycerzy, Konrada de Panewicz (Conradus), Hanka z Krakowa (Hanko de Cracouia), Henlina z Głogowa (Henlinus de Glogouia), Jana Secsbechir (Johannes) i Henryka Slancz (Henricus) sędziów i asesorów sądu gajonego we Wrocławiu (Wrat[islauia]), któremu przewodniczył Peczko Rymbabe w imieniu Burgharda burgrabiego z Magdeburga (Burghardus purgravius de Meydeburg), magistra dworu cesarskiego, stawili się mieszkańcy Środy Śl. (Noviforenses), mianowicie: Vindeledir, Jan Marsteller (Johannes), Zytich, Jan by der muwer (Johannes), Hanko Kolcz, Cunradus z Taczalina k. Legnicy (Tenczil), Tylo z Płatnicy k. Legnicy (Pfaffindorf), Nyczko Golow, Michał de Vrowilwicz (Michahel), Gutmannus ze Szczepanowa k. Środy Śl. (Steffansdorf), Jan z Jugowca k. Środy Śl. (Johannes de Hugelsdorf), obecni i dawni rajcy średzcy (opidi Nouiforensis) oraz Heynco ze Smolnicy k. Złotoryi (Smeluicz) i Jekil z Samborza k. Środy Śl. (Czamborndorf), i w imieniu mieszczan zostali uwolnieni od zarzutów postawionych im przed sądem, któremu przewodniczył Burghardus, przez Elżbietę córkę nieżyjącego Mikołaja z Samborza k. Środy Śl. (Elizabeth filia olym Nicolai de Czamborndorf), co ogłosił Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia).

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 23.
Druk: Darstellungen u. Quellen zur schlesischen Geschichte, t. II, s. 244, nr 40.
Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2826.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów