Rozmiar: 15909 bajtów

- 432 -

1359, l III, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. VI ante dominicam Esto michi

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Jan ze Szczepankowic k. Wrocławia (Johannes de Czepankowicz) nadał swej żonie Katarzynie (Katharina) jako oprawę wdowią połowę wsi Szczepankowice k. Wrocławia (Czepankewicz) wraz z połową folwarku tamże oraz wszystkimi przynależnościami i dochodami. Katarzyna mianuje swoimi opiekunami Kunada de Falkenhain (Cunadus), Macieja de Molheym (Mathias) rycerzy, oraz Henryka z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf) i Peczka Bauari (Peczko). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, i Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, sygn. 3A, s. 25v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2845.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów