Rozmiar: 15909 bajtów

- 435 -

1359, 10 III, Wrocław (Wrat[islauia])

VI Id. Marcii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że Schibechinus de Czeczow za zgodą Teodoryka (Theodricus) proboszcza w Kątach Wrocławskich (Kanth) nadał testamentem nowo ufundowanemu kościołowi w Stróży Górnej k. Wrocławia (Stroza) 1 łan ziemi położony w tejże wsi, wolny od wszelkich obciążeń. Wystawca zatwierdza to nadanie, rezerwując darczyńcy i jego następcom dochody z prawa patronatu.

Świadkowie: Franciszek biskup Cantiae (Kreta), (Franciscus Canticensis), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythum) kantor w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islauia]), Mikołaj z Bytomia (Nicolaus de Bythum) archidiakon głogowski (Glogouiensis), Konrad z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Turow), Albert proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Albertus de Schosnicz) i Mikołaj z Poznania proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Poznania... in Proczano).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s, 1v-2.
Wzmianka: Quellen u. Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 22, nr 13.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów