Rozmiar: 15909 bajtów

- 436 -

1359, 11 III, Wrocław (Wratz[lauia])

indictione duodecima, quinto Id. Marcii

Jan syn nieżyjącego Henryka z Głogowa (Johannes quondam Henrici de Glogovia), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratz[lauiensis]), notariusz publiczny, oraz Wacław syn Sbinka de Sulcz (Wenczeslaus Sbinkonis de Sulcz), kleryk diecezji ołomunieckiej (Olomuczensis), notariusz publiczny, na prośbę Wilhelma opata premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus ... Wratz[lauia]) transumuje dokument Karola IV cesarza dla klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu z 1359 r., 13 I, Wrocław (por. nr 349).

Świadkowie: Konrad de Czirnen (Conradus) rycerz, Czenko de Pritticz (Czenco), Piotr Czamborii (Petrus) kleryk wrocławski (Wratz[lauiensis]).


Oryg: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 380.
Regest RBM, VII, 1, s. 102, nr 150.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów