Rozmiar: 15909 bajtów

- 437 -

1359, 13 III, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post dominicam Inuocauit

Cunadus de Falkinhayn starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności bracia Franczko i Jan (Johannes) synowie Mikołaja de Sittyn (Nicolaus), mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses), sprzedali 20 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Bielanach Wrocławskich k. Wrocławia (Betheler) Rudgerowi Steinkeler (Rudgerus) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) oraz jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 25.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów