Rozmiar: 15909 bajtów

- 440 -

1359, 14 III, Avignon (Auinion, Francja)

II Id. Marcii a. septimo

Papież Innocenty VI wyraża zgodę, aby spowiednik Piotra Werkmeistir (Petrus Werkmeister) kanonika opolskiego (Opoliensis) udzielił mu odpustu zupełnego w godzinę ¶mierc

Regest: MVB, II, s. 353, nr 891; Bull. Pol., II, s. 149, nr 916.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów