Rozmiar: 15909 bajtów

- 444 -

1359, 25 III, Wrocław (Wrat[islauia])

in die Anunciacionis beatisimme Marie Virginis

Cunadus de Falkinhayn starosta wrocławski (Wrat[islauiensis]) stwierdza, że w jego obecności Piotr syn Bertolda de Czindeto (Petrus filius Bertoldi) sprzedał Piotrowi Vrygmanni (Petrus, Peczko Wygmani) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) wszystkie swe dobra ruchome i nieruchome, które przypadły mu po śmierci Katarzyny Voygmanynne (Katherina). Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczhko de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Peczko Bramber (Peczhko), Hanko z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale.

Fragment pieczęci księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Dokumenty, sygn. 1359, 25 III, Wrocław.
Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 26.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów