Rozmiar: 15909 bajtów

- 445 -

1359, po 25 III

post fer. agnitionis Mariae

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy zatwierdza testament Reinharda von Gusk i jego żony Małgorzaty na rzecz kościoła Bożego Grobu w Legnicy.

Wzmianka: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, t.I, Liegnitz 1864, s. 544, nr 84.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów