Rozmiar: 15909 bajtów

- 448 -

1359, 27 III, Aachen (Aquisgran, Niemcy)

die XXVII mensis Marcii

Wilhelm arcybiskup koloński (Wilhelmus... Coloniensis, Niemcy), arcykanclerz cesarski, wyraża zgodę i zatwierdza dokument Karola IV cesarza (Karolus quartus... Romanorum imperator. . et Boemie rex) uwalniający m.in. mieszkańców Wrocławia (Wratislauiensis) od cła na wszystkie towary we Frankfurcie nad Menem (Frankenfurd super Moganum, Niemcy) z 1359 r., 26 III, Aachen (por. nr 446).

Ekscerpt: RBM, VII, 1, s. 110, nr 164.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów