Rozmiar: 15909 bajtów

- 451 -

1359, 29 III, Wrocław ?

indictione dudecima, IV Kal. Aprilis

Jan Pauli de Policz (Johannes) notariusz publiczny sporządza transumpt vidimusu Piotra prepozyta opolskiego i oficjała wrocławskiego (Petrus ... Opoliensis ... Wratislauiensis) oraz Wawrzyńca Hartlibi (Laurencius) kanonika i sędziego kapituły wrocławskiej bulli papieża Klemensa V z 1309 r., 19 XI, Bratysława, wzmiankując o zatwierdzenie jej w 1346 r., 2 IX, Awinion (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. I, Wrocław 1975, s. 182, nr 503).

Świadkowie: Czamborius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) kanonik wrocławski (Wrat[islauiensis]), Jan Conoplath (Johannes) kanonik lubuski (Lubuczensis) oraz wrocławski (Wrat[islauiensis]) przy kościele Św. Ducha, Leonard (Leonardus) altarzysta wrocławski (Wratislauiensis), Mikołaj Reyncconis (Nicolaus) wikariusz i altarzysta kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, Piotr Vectoris (Petrus) i Mikołaj z Grodkowa (Nicolaus de Grotkow) - joannici, Jan (Johannes) i Piotr (Petrus) zwani ze Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Cunczindorph) oraz Konrad (Conradus) notariusz publiczny. Sporządził ten transumpt Jan Pauli de Policz (Johannes).

Dwie pieczęcie uszkodzone.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 42.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 168.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów