Rozmiar: 15909 bajtów

- 452 -

1359, 2 IV, Lubin (Lubin)

fer. tercia post dominicam Letare

Ludwik I książę Śląska i pan Legnicy (Ludwicus dux Slesiae et dominus Legnicensis) wraz ze swą żoną Agnieszką (Agnes) kwitują radzie miejskiej legnickiej (Legnicensis) odbiór 12 grzywien, które zobowiązują się zwrócić Mikołajowi Quentyn (Nycolas) kramarzowi do następnego święta św. Walpurgu (1 V).

Oryg.: łac., AP Legnica, Dokumenty m. Legnicy, sygn. 1359, 3 IV, Lubin.
Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 143, nr 211.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów