Rozmiar: 15909 bajtów

- 453 -

1359, 6 IV, Legnica (Legnicz)

Sabbato qui Dei ecclesia canitur Sicientes (Sonnabend vor Judica)

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Małgorzata (Margaretha) wdowa po Gunterze de Kurdebug (Guntherus) podarowała klasztorowi Benedyktynek w Legnicy (Legnicz) wszystkie swoje dobra, które posiadała z tytułu wiana w folwarku Babin k. Legnicy (Babin), ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza tę darowiznę.

Świadkowie: Henryk de Landiscron (Heynricus), Friczco de Waldow, Piotr de Redirn (Petrus) - rycerze, Bernard Trache (Bernhardus), Teodoryk de Predil (Theodoricus), Friczco de Landiscron, Marcin Swencz (Martinus) notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 93, nr 28.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz Bobowski



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów