Rozmiar: 15909 bajtów

- 459 -

1359, 13 IV, Moguncja (Moguntia, Niemcy)

XIII mensis aprilis

Gerlacus arcybiskup moguncki, arcymarszałek cesarski (Mogu[n]tinensis, Niemcy), potwierdza dokument uwalniający m.in. mieszkańców Wrocławia od cła we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) przez cesarza Karola IV (por. nr 446).

Regest: RBM, VII, 1, s. 120, nr 183.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów