Rozmiar: 15909 bajtów

- 461 -

1359, 15 IV

in crastino b. Tyburcii et Valeriani martiris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że Mikołaj de Koschnow nadał swej żonie jako oprawę wdowią 3 łany za pośrednictwem jej braci Bernarda (Bernhardus) i Konrada de Schildow (Cunradus).

Świadkowie: Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg), Teodoryk de Redim (Theodoricus), Albert (Albertus) i Maciej (Mathia) z Niechłowa k. Góry Śl., Mikołaj (Nicolaus), Clapco i Menczlonus de Pryknow.


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 93.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów