Rozmiar: 15909 bajtów

- 460 -

1359, 15 IV

fer. secunda proxima post diem Palmarum

Rajcy wrocławscy za radą Piotra Nigri (Pet[rus]), Hanka Blanken (Hanco), Kristana z Tyńca k. Wrocławia (Kristanus de Tincz) i Franczka de Sittin (Franczko) sprzedają dożywotnio Janowi (Joh[annes]) niegdyś rektorowi szkoły w Głubczycach k. Nysy (Lubschicz) 10 grzywien rocznego czynszu za 100 grzywien z dochodów rady miejskiej. W wypadku opuszczenia przez nabywcę miasta 2 grzywny z tego czynszu mają być przeznaczone na naprawę mostów i ulic we Wrocławiu, a 8 na potrzeby szpitala Bożego Ciała k. Wrocławia. W razie śmierci nabywcy 8 grzywien tego czynszu ma być odkupione przez ww. szpital za 80 grzywien.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. K. 115, 1, s. 35-36.
Regest: tamże, Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 40.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów