Rozmiar: 15909 bajtów

- 464 -

1359, 24 IV, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV in conductu Pasce

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Sydio Scheiteler mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) nadał testamentem jako oprawę wdowią swej żonie Jadwidze z Rui k. Legnicy (Hedwigis de Royn) 150 grzywien z dóbr ruchomych i nieruchomych w mieście, dystrykcie i księstwie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) z prawem alienacji. Opiekunami Jadwigi zostali wyznaczeni Maciej de Molheim (Mathias) rycerz i Peczko Bauari (Peczco) mieszczanin wrocławski (Wratpslauiensis]). Wystawca zatwierdza te postanowienia.

Świadkowie: Peczko Brambir (Peczco), Peczko Radag (Peczco), Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse), Gunter Birchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus).


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów