Rozmiar: 15909 bajtów

- 469 -

1359, 25 IV, Brzeg (Brega)

die st. Marci

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) widymuje i zatwierdza dokument Katarzyny księżnej Śląska i pani Brzegu (Katharina ducissa Bregensis) dla Jana z Pogorzeli k. Brzegu (Johannes de Pogrella) z 1357 r., 16 XI, Brzeg w sprawie nabycia przez niego dóbr we wsiach Zwanowice k. Brzegu (Swanowicz), Stobrawa k. Brzegu (Stoberow) i Cumerow (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. III, Wrocław 1990, nr 600).

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Henricus), Henryk Sagadil (Henricus), Ydsico Cursantka, Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan de Falkenhain (Johannes) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 310.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów