Rozmiar: 15909 bajtów

- 471 -

1359, 27 IV

Sabbato ante quasimodogeniti

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Piotr Gyskuche (Petrus) za zgodą swej żony Agnieszki (Agnes) sprzedał za 16 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu z 4 łanów we wsi Partynice k. Wrocławia (Patenicz) Janowi de Sommerueld (Johannes) i jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w razie nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu w ciągu 2 lat przez sprzedającego lub jego spadkobierców co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności owego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, i Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 30.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 938.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów