Rozmiar: 15909 bajtów

- 473 -

1359, 29 IV, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. secunda ante Walpurgis Virginis

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Małgorzata (Margaretha) wdowa po Apeczce de Wedrow (Apeczko) sprzedała połowę swej wsi Bresicz w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i czynszami swojej matce Metke (Metka) oraz jej spadkobiercom wraz ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko Swarczhorn rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak, Guntherus Birchin, Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechbechir (Johannes), Ryszard z Gubina (Richardus de Gubyn) - wasale, oraz Dythmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 42-42v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 55a.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów