Rozmiar: 15909 bajtów

- 479 -

1359, 3 V, Avignon (Auinion, Francja)

die III mensis May, pontificatus Innocentii papae VI anno VII

Arcybiskupi i biskupi przyznają pielgrzymom i modlącym się w kościele NM Panny w Strzegomiu w odpowiednie święta 40 dni odpustu (regest pomyłkowo wydrukowany pod datą 1350, 3 V, Awinion, por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. II, Wrocław 1983, s. 107, nr 295).

21 pieczęci wystawców.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 123, nr 34.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów